Ons beleid

/Ons beleid
Ons beleid2020-03-10T07:44:16+00:00

Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf de Boerderij onderscheid zich in Stadskanaal door haar christelijke identiteit. Alle medewerkers van Kinderdagverblijf de Boerderij vinden het belangrijk om de christelijke levensvisie uit te dragen en daardoor kwalitatief goede en verantwoorde kinderopvang in Stadskanaal te realiseren. In ons pedagogisch beleid vindt u onze uitgangspunten en richtlijnen.

pdf

Documenten pedagogisch beleid.

Bewaren

Pedagogisch werkplan & VVE

Volwassenen hebben een belangrijke voorbeeldfunctie. Het voorleven van de christelijke normen en waarden vinden wij van groot belang voor de ontwikkeling van het gedrag van een kind. Het is belangrijk dat kinderen hier op een goede manier in worden voorgegaan, dus ook wanneer kinderen tijd doorbrengen in ons kinderdagverblijf. In ons Pedagogisch werkplan kunt u alles lezen over de wijze waarop wij werken. Dit Pedagogisch werkplan is ook opgenomen in de werkmap ‘zo werken wij’ aanwezig in ons kindercentrum waar u altijd inzage in kunt hebben.

Vanuit principes als: voorleven, naleven, meeleven en beleven, willen wij met het VVE programma Uk & Puk en ‘LEEF!’ ons dag programma voor 0 tot 4 jarige kinderen handvatten bieden aan onze pedagogisch medewerkers.

Veiligheid en gezondheid

In onze risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid onderzoeken wij welke risico’s de opvang van kinderen met zich meebrengt. Maar ook welke voorzorgsmaatregelen wij treffen om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen. We leggen de risico-inventarisatie schriftelijk vast en voeren die jaarlijks uit. We vermelden eventuele ongevallen en de maatregelen die wij naar aanleiding daarvan hebben genomen.

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten houden we regelmatig een ontruimingsoefeningen en volgen we bijscholing EHaK en BHV e.e.a. binnen de vastgestelde regel en wetgeving.

Voeding

Is biologisch voedsel gezonder? Onderzoek naar individuele producten laat zien dat biologische producten in het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare producten. In sommige biologische producten zijn hogere gehaltes gemeten aan vitamines en mineralen. Van biologische melk is aangetoond dat de melk tot 4x hogere gehaltes meervoudig onverzadigde vetzuren bevat. Dit komt omdat biologische koeien zomers gegarandeerd buiten lopen en gevarieerd gras en kruiden eten. Deze koeien zijn trouwens ook minder vaak ziek. Ook zit er soms minder water in biologische producten.

Kwaliteit

Wij willen de kwaliteit van onze kinderopvang constant verbeteren om uw kind de best mogelijke opvang te kunnen bieden. Daarom investeren we in opleidingen voor onze medewerkers en in nieuwe spel- en leermiddelen.

Bewaren