Wij zijn lid van

/Wij zijn lid van
Wij zijn lid van2018-02-14T08:53:50+00:00

Wij zijn lid van verschillende organisaties of instanties. Hieronder ziet u van welke.

 

De Geschillencommissie voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Vanaf 1 januari 2016 zijn alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus volgens de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registeren aan te sluiten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens het Klachtenloket Kinderopvang verbonden is.

Kinderdagverblijf de Boerderij is per 1 januari 2016 aangesloten bij de geschillencommissie.

 

de Branchevereniging voor ondernemers in de kinderopvang

Dit is een jonge en groeiende vereniging die de belangen behartigt van Nederlandse ondernemers die professionele opvang bieden aan kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar.
de Branchevereniging en haar leden zien hun werk als “warm en maatschappelijk ondernemen” in een bedrijfstak met groeiperspectieven en toenemend maatschappelijk belang. De leden van de Branchevereniging maken het ouders mogelijk hun werk en de zorg voor kinderen te kunnen combineren.

Social enterprice.

Kinderdagverblijf de Boerderij is een social enterprice. Social enterprices  zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Social enterprices zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu.

Een social enterprice:

  1. Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first!
  2. Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
  3. Is financieel zelfvoorzienend gebaseerd op handel of andere vormen van waarde-uitruil, en dus beperkt of onafhankelijk van giften of subsidies;
  4. Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd:

– winst mag, maar de financiële doelen staan ten dienste van de missie, het vergroten van de maatschappelijke impact. Winstneming door eventuele aandeelhouders is redelijk

– bestuur en beleid zijn gebaseerd op een evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen

– fair naar iedereen

– bewust van haar ecologische voetafdruk

– is transparant.

Social Enterprise zijn organisaties die dezelfde doelstellingen kennen als goede doelen, maar hanteren tegelijkertijd de managementprincipes van de private sector, inclusief de behoefte om te groeien en de mogelijkheid om een redelijk financieel rendement te behalen. Een social Enterprise is net als elke andere onderneming: het bedrijf levert een product of dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdienen is echter niet het hoofddoel, maar een middel om de werkelijke missie te bereiken, namelijk het creëren van maatschappelijke impact.

 

Eerlijke handel.

Eerlijke handel of fair trade is een term die met name in de westerse wereld wordt gehanteerd als beschrijving van internationale handel die gericht is op duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden, met name bij de export van zulke landen naar rijkere westerse landen. Fair Trade duidt op een streven om boeren uit het buitenland een eerlijke prijs te betalen voor hun producten. Aan fairtrade-producten worden daarnaast strengere milieueisen gesteld.

 

Gezond voedsel.

Als het mogelijk is kiezen wij veelal voor biologisch voedsel en voedsel met minder suikers/ zouten.

Is biologisch voedsel gezonder?

Onderzoek naar individuele producten laat zien dat biologische producten in het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare producten.

In sommige biologische producten zijn hogere gehaltes gemeten aan vitamines en mineralen.

Van biologische melk is aangetoond dat de melk tot 4x hogere gehaltes meervoudig onverzadigde vetzuren bevat. Dit komt omdat biologische koeien zomers gegarandeerd buiten lopen en gevarieerd gras en kruiden eten. Deze koeien zijn trouwens ook minder vaak ziek. Ook zit er soms minder water in biologische producten.

In het algemeen is volgens de officiële wetenschappelijke standaards nog niet hard aangetoond dat biologisch voedsel gezonder is dan ‘gewoon’ voedsel, maar de aanwijzingen stapelen zich op. Duidelijk is wel dat biologische landbouw milieuvriendelijker is dan de gangbare, en dat is per saldo voor ons allen ook gezonder.

 

Ons inkoop beleid.

Binnen ons inkoopbeleid zijn wij van mening dat wij onze benodigdheden, zo veel als mogelijk, kopen bij plaatselijke ondernemers in de gemeente Stadskanaal.

 

Incasso.

Liever niet maar als het moet maken we gebruik van de incasso diensten van Graydon. Onze factuur blijft te lang onbetaald! Op dat moment gaan we gebruik maken van de faciliteiten welke GRAYDON biedt. Met CMO kunnen we direct incasso-dossiers indienen bij Graydon Incasso en checken wij de status van het dossier. Simpel en zonder extra inspanning. Natuurlijk willen we deze manier van werken voorkomen en rekenen we op normale betalingen binnen de afgesproken betalingstermijn.

Mocht het zo zijn dat het betalen van een factuur even niet uitkomt dan zien we graag een melding en maken we een betaal afspraak om grote extra kosten te voorkomen.