VVE Peuterspeelzaal & Peuteropvang

/VVE Peuterspeelzaal & Peuteropvang
VVE Peuterspeelzaal & Peuteropvang2024-07-03T07:53:59+00:00

Waarom onze peuteropvang of peuterspeelzaal belangrijk is.

Ontwikkeling.
Onze peuteropvang of voorschool (vroeger peuterspeelzaal) is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop gericht om uw kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen – en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Voorbereiding op de basisschool.
Altijd spelenderwijs is onze peuteropvang (peuterspeelzaal) of voorschool een gerichte voorbereiding op de basisschool. Wij werken met het educatief programma van UK & PUK waarin op een speelse, gevarieerde manier de ontwikkeling van elk kind wordt gestimuleerd.

Dichtbij.
Onze locatie bevindt zich dicht bij de watertoren in Stadskanaal en is gemakkelijk bereikbaar. Eventueel kunnen we vervoer op maat aanbieden.

Professioneel.
Als een kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken kunnen we hiervoor, samen met de ouders, snel de hulp inroepen van andere professionals.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Heeft jouw peuter moeite met taalontwikkeling? Of merk je dat je peuter behoefte heeft aan contact met meer kindjes? Onze peuterschool met VVE is goed voor iedere peuter. Ook jouw peuter is welkom en krijgt de aandacht die het verdient.

Onze peuterschool is er van maandag tot en met donderdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur.
U kunt kiezen uit 2, 3 of 4 morgens.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie?
VVE is een ontwikkelingsgerichte methode speciaal voor peuters vanaf 2 1/2 tot 4 jaar.

Het richt zich op de volgende ontwikkelingsgebieden:

 • Taal: voorlezen, nieuwe woorden leren en liedjes zingen.
 • Beginnende rekenvaardigheid: leren tellen en meten.
 • Motoriek: grove en fijne motoriek.
 • Sociaal-emotioneel: stimuleren van zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Vervroegde VVE is soms ook mogelijk voor kinderen vanaf 2 jaar.

Thema’s.
Wat Voor- en Vroegschoolse Educatie helemaal leuk maakt zijn de thema’s. Ook de inrichting van de groepsruimte passen we bij elk thema aan, net als de boekjes, de puzzels en de knutselwerkjes. De ene keer is het thema bijvoorbeeld ‘GROOT & klein’, de andere keer ‘dit ben ik’ of ‘eet smakelijk.’

Voorbereiding op de basisschool.
Op onze locatie werken wij in elke groep met UK & PUK het VVE-programma dat goed aansluit bij programma’s waar school ook mee werkt in groep 1 en 2 zo is de overgang naar school straks minder groot. Onze peuteropvang is dan ook een hele mooie voorbereiding op het basisonderwijs van jouw kind.

VVE indicatie.
Jij kunt je kind zelf opgeven voor onze peuteropvang. Iedere peuter is welkom! Ongeacht achtergrond of ontwikkeling. Alleen als je kind extra ondersteuning nodig heeft, dan kan de wijkverpleegkundige, kinderarts, consultatiebureauarts of maatschappelijk werker een indicatie schrijven. Met deze indicatie, ook wel een VVE-indicatie genoemd, kan jouw peuter extra naar de peuteropvang komen.

Wennen.
Voordat jouw peuter voor het eerst naar de peuteropvang of voorschool gaat, is er gelegenheid om te komen kijken en wennen op de groep. Kennismaken met de pedagogisch medewerkers en andere kinderen.
In de weken vóór dat je kind komt ontvang je van ons een bevestiging waarin staat wanneer jouw kind wordt verwacht. Je kunt samen met jouw kind komen en kennismaken in de groep. De pedagogisch medewerker legt dan uit hoe de ochtend in onze de peuteropvang/voorschool eruitziet.

De eerste dag.
De eerste keer dat jouw peuter echt alleen naar de peuteropvang of voorschool komt, is soms spannend. Niet alleen voor jouw peuter, misschien ook wel een beetje voor jezelf. Vaak helpt het om het afscheid niet te moeilijk te maken: houd het kort en duidelijk. Wanneer je vertrekt nemen de pedagogisch medewerkers de tijd om jouw peuter wat extra aandacht te geven.

Hoe volgen wij de ontwikkeling van kinderen?
Wij observeren de kinderen met Doen, Praten en Bewegen.
In deze vragenlijst met observatie momenten kunnen we kinderen op de voet volgen in hun ontwikkeling.
Op deze manier brengen wij de ontwikkeling van ieder kind in kaart.

Wij bespreken de observaties met enige regelmatig met ouders en waar extra aandacht nodig is zullen we dit benoemen aan de ouders of verzorgers.
Bijvoorbeeld: als een kind weinig contact maakt met anderen of qua taalontwikkeling achterblijft, dan wordt dit vastgelegd in de observatielijst Zo doe ik, Zo praat ik en zo beweeg ik.

Uiteindelijk gaat deze informatie mee naar de basisschool, zodat daar ook rekening kan worden gehouden met de ontwikkeling van uw kind.

Voor ons uitgebreide beleid over voorschoolse educatie volgt u deze link: VE beleidsplan 01-2024

Hoe betaal je onze peuteropvang? 

Kinderopvangtoeslag

Onze peuteropvang is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRK). Onze locatie heeft een eigen registratienummer, deze vind je op onze website en in onze documentatie. Het registratienummer heb je nodig bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst.

Je hebt recht op kinderopvangtoeslag wanneer je:

 • werkt of studeert;
 • een traject volgt om werk te vinden;
 • een verplichte inburgeringscursus volgt bij een gecertificeerde instelling.

Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner.

Ons uurtarief voor onze peuteropvang voor 2024 is € 10,25

Als je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag?

Kom je niet aanmerking voor kinderopvangtoeslag? Dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente en betaal je een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. In de ouderbijdragetabel (zie tabel 2024 gemeente Stadskanaal) van de gemeente Stadskanaal kun je aflezen wat jouw bijdrage in de kosten zal zijn. (volg ook deze link naar informatie over een inkomens verklaring)

De peuteropvang wordt voor een gedeelte bekostigd uit de subsidie die de gemeente Stadskanaal toekent. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het brutogezinsinkomen. De schoolvakanties en alle feestdagen van onze locaties zijn verrekend in de prijs. Hierdoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag.

De prijs van onze peuteropvang, is berekend naar 40 weken per jaar, dus zonder de 12 weken vakantie, maar verdeeld over 12 maanden. U ontvangt hierdoor dus ook in de vakanties een factuur. De ouderbijdrage voor een 2e kind of 3e kind heeft een ander tarief, zolang de kinderen naar de Peuterschool in de Boerderij komen. Deze informatie is onder voorbehoud van typefouten en afrondingsverschillen.

Heb je een VVE-indicatie gekregen?

Voor ouders van peuters die via de wijkverpleegkundige een VVE-indicatie hebben gekregen, gelden andere tarieven. De gemeente neemt een groot deel van de kosten voor haar rekening.

Hieronder ziet u wat de kosten voor een peuteropvangplaats met VVE-indicatie per maand zijn in de gemeente Stadskanaal.

Alle peuters met een VVE-indicatie krijgen van de gemeente Stadskanaal een subsidieplaats voor peuteropvang van 8 uur (2 dagdelen) tot 16 uur (4 dagdelen) per week.

Ouders betalen een vergoeding van € 10,94 per maand.

De schoolvakanties en alle feestdagen van onze locaties zijn verrekend in de prijs. Hierdoor betaalt u elke maand hetzelfde bedrag. De prijs van peuteropvang in de Boerderij, is berekend naar 40 weken per jaar, dus zonder de 12 weken vakantie, maar verdeeld over 12 maanden. U ontvangt hierdoor dus ook in de vakanties een factuur.

Vervroegde peuteropvang (vanaf 2 jaar)
In sommige gevallen is vervroegde peuteropvanbg vanaf 2 jaar mogelijk of nodig.

Naar het aanmeld formulier voor de peuterschool

Reguliere Peuter Opvang.

Als niet werkende ouder kan je ook in aanmerking komen voor 2 ochtenden Reguliere Peuteropvang.

Naast onze kinderopvang in Kinderdagverblijf de Boerderij bieden wij ook deze 2 ochtenden Reguliere Peuter Opvang aan.

Deze Reguliere Peuter Opvang is voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar oud en voor het kind(eren) van niet werkende ouders, voor de alleenstaande ouder of samen wonende niet werkzame ouders.

Voor ouders welke niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag is er een subsidie/budget  vanuit de gemeente Stadskanaal.

Waarom dit peuterwerk?

Reguliere Peuter Opvang of voorschool is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Alles is erop gericht om het kind te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen – en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Wij bieden, tijdens de 40 schoolweken 2 ochtenden op maandag/ dinsdag of woensdag/ donderdag Reguliere Peuter Opvang aan.
Er is dus keuze uit 2 ochtenden per week van 8.30 – 12.30 uur.

Woon je in de gemeente Stadskanaal? Ben je alleenstaand of werkt een ouder niet dan kan jouw kind waarschijnlijk terecht op onze peuter opvang locatie.

Wil je meer informatie bel dan 0599-611237 of wil je je kind inschrijven, meld je dan aan via onderstaande link. (naar het formulier)

Subsidieregeling Reguliere Peuteropvang Stadskanaal 2018

Geconsolideerde versie, geldig vanaf 01-01-2019 tot 01-01-2020.
Een nieuwe versie van deze regeling is in werking getreden op 01-01-2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de sociale creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van het jonge kind, onder meer door spel en omgang met leeftijdsgenootjes;

Lees meer via deze link: Regeling gemeente Stadskanaal

Naar het aanmeld formulier voor reguliere peuteropvang

Vakantiesluiting Peuteropvang.

De peuterschool/ peuterspeelzaal en Reguliere Peuter Opvang zijn altijd open in de 40 weken dat de scholen ook lesgeven.

Tijdens de schoolvakanties (dit zijn 12 weken per jaar) is er dus geen peuterschool/ peuterspeelzaal.

Mei vakantie: De vakantie sluiting voor peuterschool/ peuterspeelzaal in de meivakantie is van 29 april t/m 10 mei.

Feestdagen 2024

 • Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024
 • Goede Vrijdag: vrijdag 29 maart 2024
 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 31 maart en maandag 1 april 2024
 • Koningsdag: zaterdag 27 april 2024
 • Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2024
 • Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 19 en maandag 20 mei 2024
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2024

Voor de door de overheid geadviseerde schoolvakanties kijkt u viadezelink.

Wilt u de peuteropvang opzeggen of wijzigen?

De peuteropvang stopt automatisch als uw peuter 4 jaar wordt. Wil je de opvang eerder opzeggen of wijzigen? Dan ontvangen wij de opzegging of wijziging graag per e-mail via hallo@kinderdagverblijf-deboerderij.nl  De opzegtermijn van onze peuteropvang of is 1 maand, dit kan op elke gewenste dag van de maand.

Vermeld in uw mail altijd:

 • de gewenste stop of wijzigings datum
 • contactgegevens (adres, telefoon, e-mail)
 • naam en geboortedatum van jouw peuter