Uw belangen

/Uw belangen
Uw belangen2021-05-13T07:24:13+00:00

Oudercommissie

De oudercommissie stelt zich tot doel, om binnen het kader van de doelstellingen, de belangen te behartigen van de ouders. Om als goede schakel te fungeren tussen het management van Kinderdagverblijf de Boerderij en ouders en andersom is een goede communicatie noodzakelijk.

Onze oudercommissie binnen de kinderopvang bestaat uit 4 ouders en komt een maal per 3 maanden bij-elkaar om de ouderbelangen te behartigen op onderstaande punten:

  • financieel beleid.
  • pedagogisch beleid.
  • technische zaken, inventaris
  • de kwaliteit van de dienstverlening/klachten
  • de samenstelling van de oudercommissie
  • organiseren van bijzondere activiteiten
  • openingstijden
  • veiligheid en risico inventarisatie
  • beheer lief en leed potje/ bijzondere projecten
Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen of wordt uw belang onvoldoende behartigd en wilt u daar over spreken? Neem dan contact op met de secretaris van onze oudercommissie. Het mail adres is: oudercommissie@kinderopvangstadskanaal.nl of bel ons kantoor voor meer contact informatie van de oudercommissie.
Onze ouder commissie is lid van Boink. Boink staat voor Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. Meer informatie vindt u op www.boink.info

Klachten

Heeft u als ouder een klacht of bent u het niet eens met een beslissing, dan kan dit besproken worden met de betrokken medewerker worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het gerezen probleem eenvoudig door overleg worden verholpen. Komen de ouder en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen met de manager van Kinderdagverblijf de Boerderij om de klacht of het geschil op te lossen. Kan de klacht of het geschil niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan de ouder het geschil melden bij de geschillen commissie. Klacht  indienen bij de geschillencommissie.